11 Mayıs 2019 TTB PHK Kol Toplantısı Davet

1189/2019
22.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü, Ankara Tabip Odası’da aşağıda yer alan gündem ile gerçekleştirilecektir.

Odanızda var ise pratisyen hekimler komisyonundan, komisyonunuz yok ise uygun görülecek temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 6 Mayıs 2019 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı
Tarih  : 
11 Mayıs 2019 (Cumartesi)
Yer     : Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu Mithatpaşa Cad. No.62/18 Kızılay/Ankara

Gündem:

10.00–10.15    Açılış

10.15–10.30    PHK Yürütme Kurulunun Sunumu

10.30–11.30    Oda ve İl Komisyon Temsilcilerinin Sunumları

11.30–12.30    Acil Sağlık Hizmetlerinin Durumu ve Çözüm Önerileri

12.30–13.00    Yemek Arası

13.00–14.00    1.Basamak Sağlık Hizmetlerinin Durumu ve Çözüm Önerileri

14.00–15.00    1.Basamakta Mesleki Eğitim Durumu

15.00–15.45    Atanmayan Hekimlerin Durumu

15.45–16.15    Gelecek Pratisyen Hekimler Kol Toplantısının Tarih ve Gündem Önerileri