Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler Konferansı

1109/2019
11.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bağışıklama hizmetlerinin düzenli, sürekli ve kapsayıcı bir biçimde yürütülmesi toplum bağışıklığının sağlanmasının en temel koşullarıdır. Bilindiği üzere Nisan ayının son haftası uluslararası Aşı Haftası olarak belirlenmiştir. Türk Tabipleri Birliği bağışıklama ile ilgili bir etkinlik düzenleyerek konuyu kamuoyunun ve meslektaşlarımızın gündemine getirmeyi hedeflemiştir. 

Bu kapsamda Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak tarafından;  “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler” başlıklı bir konferans verilecektir. Konferans afişi ekte yer almaktadır.

Tabip Odanız tarafından gerekli katılımın sağlanması ve yine aynı amaçla üyelerinize duyurulması konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler Konferansı:

Tarihi             :26 Nisan 2019
Saati               :18.00
Yeri                :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonu GMK Bulvarış Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara