2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

3554/2019
23.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak “2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri