Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

822/2017
16.05.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, “Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği - Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ilgili çalışmaların Bakanlıkça yürütüldüğüne dair bilgiler değişik ortamlarda dile getirilmektedir. Gerek Resmi Gazetede yayımlanan uygulama yönetmeliğinin ilgili maddeleri gerekse de çıkacak olan ödeme-sözleşme yönetmeliği ile ilgili olarak tabip odanız Aile Hekimliği Komisyonunca görüş oluşturularak tarafımıza 15 gün içerisinde gönderilmesi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Not: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170516-1.htm