ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır'ı anma etkinlikleri

570/2017
03.04.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi, 29 Mart 2017 tarihinde Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Hüseyin Ağır, görevi başında silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Aynı tarihte, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Erdem, bir hastanın yakınları tarafından önü kesilerek ağır şekilde darp ve ölümle tehdit edilmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak, Dr. Hüseyin Ağır’ın silahlı saldırıda yaralanması sonrasında, Aksaray Tabip Odası Başkanı ile iletişim içinde meslektaşımızın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettik. Gösterilen tüm çabalara karşın, meslektaşımızın yaşamını yitirdiğinin öğrenilmesi üzerine bir Merkez Konseyi üyemiz aynı günün akşamı Aksaray’a giderek Aksaray Tabip Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte meslektaşımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş, meslektaşımızın acısını ailesiyle paylaşmıştır. Ertesi gün de TTB Merkez Konseyi Sekreterimiz meslektaşımızın cenaze törenine katılmıştır.

2 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği binasında, çeşitli tabip odalarımızdan gelen hekimlerle birlikte, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınamak ve Dr. Hüseyin Ağır’ın kaybından duyduğumuz acıyı ve şiddetin son bulması talebimizi dile getirmek için bir basın açıklaması yapılmıştır.

TTB Merkez Konseyi olarak, görevi başında öldürülen meslektaşımızın acısını tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yüreğinde hissettiğini bilerek, Dr. Hüseyin Ağır’ın öldürüldüğü günün haftası olan 5 Nisan 2017 Çarşamba günü, tüm illerde ‘Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve ölümlere alışmayacağız, susmayacağız’ etkinliklerini yapma kararı almış bulunuyoruz.

Tabip Odalarımızın öncülüğünde yapılacak etkinlikte kullanılacak kokart ve afiş gibi materyaller TTB web sitesinde;

 www.ttb.org.tr/sil/huseyin_agir_kokart.pdf ,

www.ttb.org.tr/sil/huseyin_agir_afis.pdf

adresinden indirilerek kullanılabilecektir. Ayrıca anmada kullanabileceğiniz basın açıklaması metnine http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-6634.html linkinden ulaşabilirsiniz.

05 Nisan 2017 Çarşamba günü tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak  sağlık çalışanlarının yakalarına Dr. Hüseyin Ağır’n resminin yer aldığı kokartların takılması, birimlere A4 boyutundaki afişlerin asılması, öldürüldüğü saat olan 10:30’da 5 dakika süreli anma ve yine 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 12:30'da tabip odalarının belirlediği yerlerde  basın açıklamalarının yapılması planlanmıştır.

Oluşturulan etkinlik programına uyma konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri