22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu

539/2017
28.03.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündemle  22 Nisan 2017 Cumartesi günü 09.30-16.00 saatleri arasında Ankara’da TTB Merkez Konseyi Binasında yapılacaktır.

Gündemin son maddesi için  aşağıda belirtilen konuların odanızın Aile Hekimleri Komisyonları tarafından değerlendirilip görüş oluşturularak 22 Nisan’da yapacağımız Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısında değerlendirmeyi hedefliyoruz.

22 Nisan 2017 toplantısına ön hazırlık yapılarak toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 20 Nisan 2017 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih   :22.04.2017
Saat     :09.30-16.00
Yer      :TTB Merkez Konseyi, GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

 

TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantı Gündemi:

1.Sağlık Bakanlığı yeni yönetmelik değişikliği çalışmalarının değerlendirilmesi

2.Birinci basamak sağlık örgütleriyle ilişkiler ve birlikte mücadele sürecinin değerlendirilmesi

3.Sporcu sağlığı, kronik hasta takibi, defin raporları gibi konularda yapılanların değerlendirmesi

4.KHK ile ihraç sürecinin değerlendirilmesi

 

Not: Ayrıca 22 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olan toplantıda aşağıdaki konuları da tartışmayı hedefliyoruz.  Tabip Odalarımızın Aile Hekimliği Komisyonları Tarafından toplantı öncesi illerde aşağıdaki konuları değerlendirmelerinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

1.Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğinde 2.faz adıyla  hayata geçireceğini ilan ettiği ve Yönetmelik değişiklilerinin kamuoyuna yansıdığı biçimiyle değerlendirmesi

2.Aile hekimliğinde öncelikli sorunlar, buna karşın çözüm önerilerimiz

3.Nasıl bir birinci basamak sağlık hizmeti istiyoruz?

4.Birinci basamak sağlık hizmet alanında nasıl örgütlenmeliyiz, çalışanların mücadele yöntemleri neler olmalı?