26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

357/2017
03.03.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 26 Mart 2017 Pazar günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 22 Mart 2017 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının
Tarih
                     :26 Mart 2017 Pazar
Saat                       :09.30-16.00
Yer                        :TTB Merkez Konseyi GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:
1- İşçi sağlığı ve  işyeri hekimliği alanında güncel gelişmeler,
2 - TTB işyeri hekimliği eğitimleri  ( temel eğitimler - ileri eğitimler )