OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

345/2017
01.03.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen “OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı”nın sonuç bildirgesini ekte iletiyoruz.

Çalıştayda alınan karar doğrultusunda, TTB Merkez Konseyi tarafından kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin sorunlarını ele almak üzere TTB bünyesinde Kamu İhraçları Komisyonu kurulmuştur.

Kamudan ihraç edilen hekimlerin sorunlarını saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere kurulan Komisyonun çalışmalarının üretkenliği için katkılarınızın ve işbirliğinizin önemli olduğunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri