'Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret'

325/2017
27.02.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB Merkez Konseyi ve tabip odaları olarak, Genel Yönetim Kurulu'nda belirlenen 14 Mart programı çerçevesinde, “14 Mart’ta 4 Talebimiz Var” ana başlığıyla; haksız ve hukuksuz ihraç edilen hekimlerin işlerine iadesini, hastaya yeterli süre ayrılmasına yönelik çalışma koşullarını, çalışırken ve emeklilikte insanca ücreti, sağlıkta şiddetin son ermesini talep edecekleri etkinlikler gerçekleştiriyoruz..

Bu program doğrultusunda, 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında “Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret” talebini içeren eylem ve etkinlikler yapılacaktır.

Ekte, oda olarak “İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret” konusunda gerçekleştireceğiniz etkinliklerde yararlanmanız ve üyelerinize duyurmanız için hazırlanan "Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret" başlıklı açıklamayı iletiyoruz. Gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerinin, çekilen fotoğraflarla birlikte [email protected]  mail adresine gönderilmesini bekleriz.

Ekte ayrıca, hekim-emekli hekim ücretleriyle ilgili önerilerimizin de yer aldığı “Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi” broşürünü ve “TTB Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı Önerisi” broşürünü iletiyoruz. Söz konusu broşürler önümüzdeki günlerde basılı olarak odanıza gönderilecektir.

14 Mart 2017 programının hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarına ve Türkiye sağlık ortamına katkı sunacağı umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.                     

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri