'Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik' talebini içeren eylem

293/2017
20.02.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB Merkez Konseyi ve tabip odaları, Genel Yönetim Kurulu'nda belirlenen 14 Mart programı çerçevesinde, “14 Mart’ta 4 Talebimiz Var” ana başlığıyla; haksız ve hukuksuz ihraç edilen hekimlerin işlerine iadesini, hastaya yeterli süre ayrılmasına yönelik çalışma koşullarını, çalışırken ve emeklilikte insanca ücreti, sağlıkta şiddetin son ermesini talep edecekleri etkinlikler gerçekleştirecektir. 

Bu program doğrultusunda, 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” talebini içeren eylem ve etkinlikler yapılacaktır.

Ekte, oda olarak “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” konusunda gerçekleştireceğiniz etkinliklerde yararlanmanız ve üyelerinize duyurmanız için hazırlanan "Beş Dakikada Muayeneye Hayır… Hastaya Yeterli Süre!" başlıklı açıklamayı iletiyoruz. Gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerinin, çekilen  fotoğraflarla birlikte [email protected] mail adresine gönderilmesini bekleriz.

14 Mart 2017 programının hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarına ve Türkiye sağlık ortamına katkı sunacağı umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri