Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri

261/2017
15.02.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Asistan Hekim çalışmalarının ortaklaştırılması ve tüm illere yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

11 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılan Asistan Hekimler Kolu toplantısında alınan karar gereği;

-Odanızda Asistan Hekim Komisyonu olup olmadığı,

-varsa aktif çalışıp, çalışmadığı ve

-Asistan Hekim Komisyon üyelerinin isim ve iletişim bilgilerinin (telefon ve e-mail) 6 Mart 2017 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri