29 Ocak 2017 'OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız' çalıştayı

075/2017
12.01.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 29 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da “OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız” çalıştayı ve forum düzenlenecektir.

Çalıştayda OHAL döneminde ihraç edilen hekimlerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı çözüm önerileri ele alınacaktır. Çalıştayın ardından katılımcılarla forum gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikte alınacak kararlar önümüzdeki süreçte işten atmalara karşı geliştireceğimiz programlar açısından son derece önemlidir.

Odalarımızın işten atılan tüm hekimlere ulaşması ve onların etkinliğe katılımı için tüm kolaylıkları sağlaması önemlidir. Ayrıca oda yönetim kurulu ve ilgili komisyon üyelerinin etkinliğe katılımı çalıştay ve forumu güçlendirecektir.

Katkı ve katılımlarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Çalıştay: OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız

Tarih: 29.01.2017
Program:

9.30 – 10.00        : Açılış

10.00-12.00        : Çalışma Grupları: Sorunlar ve çözüm önerileri

12.00-13.00        : Öğle Arası

13.00-17.00        : Forum

TTB Bu Süreçte Ne Yaptı?

Hukuksal Değerlendirme

Çalışma Gruplarının Raporlarının Sunumu 

Genel Tartışma ve Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması

Yer:

Yılmaz Güney Sahnesi
Çankaya Belediyesi Yerleşkesi
Şehit Gönenç Cad. Maltepe-ANKARA