Genel Yönetim Kurulu (GYK)

022/2017
03.01.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizdeki sağlık ortamını değerlendirmek, mevcut siyasal ortamın sağlığa etkisini tartışmak, sorunlarımızı ve çözüm önerilerini gözden geçirmek, 14 Mart'a doğru ilerlerken sorunlarımızı görünür kılmanın yollarını hep birlikte aramak üzere Ankara’da bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.

Sizlerin de katkısıyla tüm odalarımızın yer aldığı, geniş katılımlı bir GYK toplantısı yapmayı hedefliyoruz.

Aşağıda tarih, saat ve adres belirtilen Genel Yönetim Kurulu Toplantımız için odanız adına katılacak meslektaşlarımızın isminin en geç 24 Ocak 2017 Salı akşamına kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih:             28 Ocak 2017 Cumartesi
Saat:              10.00-18:00
Yer:                Kahya Otel
                       Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe-ANKARA

Gündem:
1. Açılış
2. TTB faaliyetlerinin sunumu
3. Mali durumun değerlendirilmesi
4. 14 Mart etkinlikleri ve öne çıkarılacak talepler
5. Olağanüstü hal ve hekimlik