2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri

1934/2016
26.12.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 01.01.2017  tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fiyatlar üzerinden verilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.M.Sezai BERBER
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Belge Adı

Ücreti

Protokol Defteri

44,53 TL

Teftiş ve Denetim Defteri

44,53 TL

Kimlik Kartı

29,48 TL

Yaka Rozeti

7.53 TL

Oto Arması

7.53 TL