24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4

1865/2016
12.12.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumlarının dördüncüsü 24 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda “Barış Mücadelesinde Sağlık, Yaşam Hakkı ve Sorumluluklarımız” teması ile gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin duyurusu ektedir.

Odanız üyelerine duyurusunu ve katılımın sağlanması için gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri