TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk.

1816/2016
07.12.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülke genelinde 2017 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayı listesi, birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 25.11.2016 tarihinde birliğimiz merkezinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında yürütülen ayrıntılı çalışma, görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenmiştir.

Bu belirlemede, 2016 Yılı katsayı listesinde olduğu gibi, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın illerimizi sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre yapmış olduğu gruplandırma dikkate alınmış ve aynı şekilde illerimiz altı bölge olarak değerlendirilmiştir. 2016 Yılı katsayılarına göre her bölge için aynı oranda artış gerçekleştirilmiştir. Geçen yıllardan bu yana hedeflendiği üzere bu düzenleme ile, aynı bölgede bulunan illerin katsayılar eşit olarak tespit edilmiştir. Bu yıl için her ilde aynı oranda artış yapıldığında, aynı bölge için hedeflenen eşit katsayı dışında bir rakam oluşmamıştır. Bu nedenle, istenen amaç gerçekleştiğinden, bu yıl katsayılarda yaptığımız artışın üzerine fazladan artırma veya eksiltme şeklinde bir ek düzeltme işlemine gidilmemiştir.

2017 Yılı katsayılarında geçen yıl uygulamaya başladığımız şekilde,  katsayılarda virgülden sonra iki hane uygulamasına devam edilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber  
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek : 2017 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi