TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı

1792/2016
30.11.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB-Tıp Öğrencileri Kolu'nun Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 03 Aralık 2016 Cumartesi günü Ankara Tabip Odası'nda Saat 10.00-17.00 arası gerçekleştirilecektir. TÖK üyesi öğrencilerin katılımı için ulaşım konusunda yardımcı olunmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih
              :03 Aralık 2016 (Cumartesi)
Saat                :10.00-17.00
Yer                 :Ankara Tabip Odası Mithatpaşa Cad. No.62/18  Kızılay/ANKARA

Gündem:
1-Gündem değerlendirmesi
2- Geçmiş planlamaların değerlendirilmesi
3-Yerel aktarımları
4-Önümüzdeki sürece/döneme ilişkin planlamalar