TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı

1791/2016
30 Kasım 2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA,

Son bir yıl içinde ülkemizde çok önemli olaylar yaşanmış ve pek çok insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. Biz hekimler de bu ihlallerden ya doğrudan etkilenerek ya da etkilenenlerin muayeneleri sırasında hekimlik uygulamalarına ilişkin pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. Bu konuları ele almak üzere TTB İnsan Hakları Kolu 10 Aralık 2016 İnsan Hakları Gününde program taslağını ekte ilettiğimiz bir Sempozyum düzenlemiştir.

11 Aralık 2016 tarihinde de yaşadığımız insan hakları ihlallerini insan hakları komisyonları olarak nasıl ele alacağımızı konuşacağımız ve Kol Yürütmesinin yenileneceği  İnsan Hakları Kolu Toplantısı yapmayı planlamıştır.

Henüz komisyon oluşturamamış odaların insan hakları komisyonu oluşturmalarını ve komisyonların yerellerindeki insan hakları ihallerini ve gündem taslağında önerilen konuları konuşarak katılmalarının sağlanması uygun olacaktır. 

Kol Toplantısına tabip odanızdan katılımların sağlanması ve katılımcı isimlerinin en geç 7 Aralık 2016 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih              : 11 Aralık 2016, Pazar
Saat                :09.30-16.00
Yer                 :TTB Merkez Konseyi
                        GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

Gündem:
1.Yerellerde yapılan faaliyetlerin yaşanan insan hakları ihlallerinin aktarılması
2. Cezaevi mektuplarının cevaplanması (ATU Dr. Çetin Köse’nin yapacağı sunumla birlikte.)
3. Yürütmenin yenilenmesi
4. Önümüzdeki sürece dönük faaliyetin planlanması

 

Sempozyum Programı

“2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik”

Saat 10:00-17:00

Program içeriği:

I.Oturum :

 Beden Bütünlüğü /Hadım cezası

Psikiyatri: Tecavüz etmek hastalık mıdır, bir erkek neden tecavüz eder

Endokrinoloji: Tecavüz etmek hormonal bir hastalık mıdır,/ kimyasal hadımın  kişide yarattığı  etkiler

Etik: Kişinin bedenine dokunulabilir mi?

Adli Tıp: Tecavüz bir şiddet mi yoksa hormonal hastalık mı?

II. oturum:

OHAL’de öğrenim ve çalışma hakkı ihlalleri

Asistan Hekimler, İnsan Hakları

III: Oturum:

Olağanüstü hallerde insan hakları ihlalleri

Cem Kaptanoğlu İşkence nedir, insanı nasıl etkiler

ATUT: Gözaltı merkezlerinde işkence uygulamaları

DTO: Sokağa çıkma yasaklarında insan hakları ihlalleri

MTO: Cizre’deki insan hakları İhlalleri

İHD: 10 Aralık 2015’den 10 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri

IV. Oturum:

İnsan hakları ihlallerinin raporlanması, tedavi ve kamuoyu oluşturma

Acil Tıp:              İstanbul Protokolünün uygulanması, ileri raporlama,

Psikiyatri :         Travma ile baş etme

TTB İnsan Hakları Kolu: Ayşe Uğurlu  İstanbul Protokolü’nün uygulanması

TİHV: Ümit Biçer İşkenceyi raporlama ve tedavinin planlanması

İHD: Raporların önemi