Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni

1724/2016
18.11.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 03.11.2016 tarih ve 1567/2016 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile 19 Kasım 2016 tarihinde Samsun’da düzenlenecek olan Dr. Aynur Dağdemir anma etkinlikleri programı iletilmişti. Yapılacak olan basın açıklamasında kullanabilmeniz için hazırlanan metin ektedir.

Anma programında çekilen  fotoğrafları, haberiyle birlikte [email protected] mail adresine gönderirseniz web sayfamızda konuyla ilişkili haberimizde yer vereceğiz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri