TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı

1517/2016
20.10.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA,

Halk sağlığı alanındaki sorunları tartışmak, önümüzdeki dönem mücadele planı yapmak üzere 26 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi’nde TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı yapılacaktır.

Aynı zamanda Kol Yürütmesinin de yenileneceği bu toplantı öncesi odalarınızdaki komisyonların toplanarak, hem bu alandaki sorunları görüşüp hem de temsilcilerini saptaması gerekmektedir.

Henüz komisyon oluşturamamış illerde de ivedilikle bir halk sağlığı komisyonu oluşturulması için çaba gösterilmesi uygun olacaktır.

Odanızda var ise varsa halk sağlığı komisyonu üyesi veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 18 Kasım 2016 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih             
:26 Kasım 2016 Cumartesi
Saat                :09.30-12.30
Yer                 :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara