Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri

1510/2016
20.10.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB Aile Hekimliği Kolumuz ve odalarımızın Aile Hekimliği Komisyonları, aile hekimlerinin ve toplumun birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanılan bir çok sorununu gündemleştirip, çözüm yolları geliştirmeye, hak kayıpları için mücadele etmeye devam etmektedir. Açılan dava sonucu “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının” yarısının Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ödenmesi, Aile hekimlerine yapılan dayatmalara karşı iki yıla yakındır yürütülen cumartesi nöbetleri için g(ö)rev etkinliği sonucunda “zorunlu nöbetlerin” kaldırılması gibi bir çok kazanım bu çabalarımızın karşılığını bulduğunun göstergesidir.

Aile hekimliği konusunda çalışmaların ortaklaştırılması ve tüm illere yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan Aile hekimliği kol toplantısında öncelikli konularla ilgili çalışma grupları oluşturulmuştur. Meslektaşlarımızın, çalışma gruplarının faaliyetlerinden haberdar olması ve çalışma grupları içinde yer alarak katkı sunmak isteyenlerle iletişim kurmak için mail grubunun genişletilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda varsa Tabip Odanız Aile Hekimliği Komisyonu yoksa konuya ilgi duyan aile hekimi üyelerinizin ad-soyad, telefon, e-mail bilgilerinin 1 Kasım 2016 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri