TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı

1405/2016
03.10.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Mersin Tabip Odasının birlikte düzenlediği “Kadın ve Savaş” konulu 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de düzenlenecektir.

Ayrıca 7 Ekim 2016 tarihinde saat 19.00 da Atlıhan Otel’in toplantı salonunda TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı yapılacaktır.

Aşağıda ilettiğimiz soruların odanız ve/veya ilgili komisyonunuz tarafından değerlendirilerek yanıtlamanız kolumuzun öz değerlendirmesi açısından önemlidir.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı çağrımızın, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyelerine, komisyon yoksa duyarlı kadınlara iletileceği ve katılım masraflarınının tarafınızdan karşılanacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:
Tarih:
             07 Ekim 2016 Saat 19.00
Yer :               Atlıhan Otel Toplantı Salonu
İstiklal Cad. No:138 Özgür Çocuk Parkı karşısı Akdeniz /Mersin

Gündem:
1. Kadın gündemini değerlendirmek.
2. Önümüzdeki 2 yıl için kol programını oluşturmak
*Hedefler ve planlama
*5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi
*Örgütlenme
3. Kol Yürütmesinin yenilenmesi
4. Mail grubunun güncellenmesi
5. Web eksikliklerinin giderilmesi

SORULAR
1. Komisyon, üye faaliyetleri hakkında bilgilendirme
2. Bulunduğunuz ilin ve odanın TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı çalışmaları açısından
a. Olanakları
b. Kısıtlılıkları
c. Nasıl aşmayı planlıyorsunuz?
3. Önümüzdeki 2 yıl için hedefleriniz neler?
4. Önümüzdeki 2 yıl için kolun hedefleri neler olmalı?
5. Önümüzdeki 2 yıl için programınız var mı?
6. Önümüzdeki 2 yıl için kolun programında neler olmalı?