Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu

1392/2016
29.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hava kirliliği hem dış ortamda hem iç ortamda ölüme ve kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktadır. Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki kök ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4.3 milyon kişi hayatını kaybetmektedir.

Hava kirliliği ve iklim değişikliklerinin neden olduğu hastalıklara multidisipliner yaklaşmak önemlidir. Ancak ne yazık ki iç ve dış ortam hava kirliliği, yakın zamana kadar Türkiye’deki tıpta uzmanlık derneklerinin stratejik öncelikli alanı haline gelememiştir. Yakın zaman içerisinde Türkiye’de 80 tane daha yeni kömürlü termik santrali yapılmasının hedeflendiği dikkate alındığında; hava kirliliği konusunda çalan tehlike çanlarını duymak ve konu hakkında çözüm önerileri geliştirmek her zamankinden daha acil hayati bir öncelik kazanmıştır. Bu bağlamda tedavi edici sağlık hizmetleri yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerini de önceleyen Türk Tabipleri Birliği, hava kirliliği konusunda uzmanlık derneklerinde farkındalık yaratıp konuya dikkat çekmek amacıyla TTB-UDEK çatısı altında altında Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanlıkları Derneğiyle birlikte konuyu tartışmaya açmış ve yapılan tartışmalar sonucunda hava kirliliği ve iklim değişikliği ile ilgili bir sempozyum yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle hepinizi, uzmanlık dernekleri ve tabip odalarının hava kirliliği ve iklim değişikliğinin sağlık etkileri konusunda farkındalıklarını arttırarak konu hakkında nitelikli savunuculuk politikası geliştirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek sempozyuma davet ediyoruz.

Sempozyum 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da tarihi bir o kadar mimarisi ile ünlü Salt Galata binasında olacaktır ve sonrasında müze/sergi gezisi yapılacaktır. 

Sağlık açısından böylesi önemli bir konu için yapılacak toplantıya odanızın  bir yönetim kurulu ve varsa çevre /halk sağlığı komisyonlarından birer kişinin katılımının sağlanması önemlidir. Ayrıca üyelerinize duyurusu ve katılım konusunda katkılarınızı beklemekteyiz. Bu sempozyum Tabip Odalarında kurulması planlanan Hava Kirliliği ve İklim Değişiklikleri Çalışma Gruplarının da ön çalışması olacaktır.  

Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi http://nefesalamiyoruz.org/ adresinden öğrenilebilir.

Sempozyuma katılım ücretsizdir ve TTB kredisi ile kredilendirilecektir.

Sempozyumun 2. Duyurusu ve afişi ektedir. 

Katılacak kişilerin 5 Ekim 2016 tarihine kadar isimlerinin [email protected] mail adresine bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri