OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi

1379/2016
27.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

15 Temmuz sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Dönemi ve KHK’lar ile işten çıkarılan, görevlerinden alınan, kadroları değiştirilerek güvencesizleştirilen, gözaltına alınan meslektaşlarımızın ad, soyad, iletişim bilgileri, doğum tarihleri ve görevden alınma gerekçelerini en geç 7 Ekim 2016 tarihine kadar iletmenizi bekliyoruz.

Ayrıca bundan sonra hak kaybına uğrayan meslektaşlarımızın da ileriki tarihlerde  Birliğimize bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri