15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı

1378/2016
27.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantısı 15-16 Ekim 2016 tarihinde TTB Merkez binasında yapılacaktır. Önümüzdeki sözleşme dönemi de göz önünde bulundurulduğunda sözleşme dönemi için taleplerimizinde belirleneceği kol toplantısına tabip odanızdan katılımların sağlanması ve katılımcı isimlerinin en geç 10 Ekim 2016 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Yer
                 :TTB Merkez Konseyi
                        GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
                        No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

Gündem;
15.10.2016-Cumartesi
09:30-12:30
-
Açılış
-Divan seçimi
-AHK yaptıkları/yapamadıkları-kazanımlar/kayıplar
-İçinde bulunduğumuz dönemin AH açısından değerlendirilmesi
-Cumartesi nöbet genelgesi
-Defin Nöbetleri genelgesi
-Yeni ihdas AH birimleri ve AH başına düşen Nüfusun azaltılması/ücret düzenlenmesi

12:30-13:30  Öğlen arası

13:30-17:00  Yeni Sözleşme dönemi için taleplerimiz

16.10.2016-Pazar
09:00-12:00

- Önümüzdeki dönemin planlanması
-Yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesi