4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

 

1345/2016
09.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın ve Savaş” konulu 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de yapılacaktır. Kongrenin programına http://kadinhekim2016.org  adresinden ulaşabilir.

Kongremizin desteklenmesi amacıyla odanız olanaklarına göre belirleyeceğiniz en az üç kadın meslektaşımızın, ulaşım, kongre, kayıt ve konaklama ücreti Tabip Odanızdan karşılanacak biçimde görevlendirilmesini, görevlendirilen meslektaşlarımızın iletişim bilgileri ve kayıt bilgilerinin en geç  1 Ekim 2016 tarihine kadar  bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri