Genel Yönetim Kurulu (GYK)

1343/2016
09.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizdeki sağlık ortamını değerlendirmek, mevcut siyasal ortamın sağlığa etkisini tartışmak, sorunlarımızı ve çözüm önerilerini gözden geçirmek, 14 Mart'a doğru ilerlerken sorunlarımızı görünür kılmanın yollarını hep birlikte aramak üzere Ankara’da bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.

Sizlerin de katkısıyla tüm odalarımızın yer aldığı, geniş katılımlı bir GYK toplantısı yapmayı hedefliyoruz.

Aşağıda tarih, saat ve adres belirtilen Genel Yönetim Kurulu Toplantımız için odanız adına katılacak meslektaşlarımızın isminin en geç 03 Ekim 2016 Pazartesi akşamına kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Raşit Tükel
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

Tarih:             09 Ekim 2016 Pazar
Saat:               10.00-18:00
Yer:                Kahya Otel
                        Yeşilırmak Cad. No.14
                        Demirtepe-ANKARA

Gündem:
1. Açılış
2. TTB faaliyetlerinin sunumu
3. Mali durumun değerlendirilmesi
4. Olağanüstü hal ve hekimlik
5. 14 Mart 2017’ye giderken Türkiye sağlık ortamı ve TTB etkinlikleri