20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

1335/2016
08.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin birlikte düzenledikleri 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 3-6 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da yapılacaktır. Kongrenin programına http://www.pratisyen2016.org/ adresinden ulaşabilir.

Kongremizin desteklenmesi amacıyla odanız olanaklarına göre belirleyeceğiniz en az iki meslektaşımızın, ulaşım, kongre, kayıt ve konaklama ücreti Tabip Odanızdan karşılanacak biçimde görevlendirilmesini, görevlendirilen meslektaşlarımızın iletişim bilgileri ve kayıt bilgilerinin en geç 20 Ekim 2016 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri