Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu

1325/2016
06.09.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hava kirliliği hem dış ortamda hem iç ortamda ölüm ve kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktadır. Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki kök ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4.3 milyon kişi hayatını kaybetmektedir.

Hava kirliliği ve iklim değişikliklerinin neden olduğu hastalıklara multidisipliner yaklaşmak önemlidir. Ancak ne yazık ki iç ve dış ortam hava kirliliği, yakın zamana kadar Türkiye’deki tıpta uzmanlık derneklerinin stratejik öncelikli alanı haline gelememiştir. Yakın zaman içerisinde Türkiye’de 80 tane daha yeni kömürlü termik santrali yapılmasının hedeflendiği dikkate alındığında; hava kirliliği konusunda çalan tehlike çanlarını duymak ve konu hakkında çözüm önerileri geliştirmek her zamankinden daha acil hayati bir öncelik kazanmıştır. Bu bağlamda tedavi edici sağlık hizmetleri yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerini de önceleyen Türk Tabipleri Birliği, hava kirliliği konusunda tabip odaları ve uzmanlık derneklerinde farkındalık yaratıp konuya dikkat çekmek amacıyla TTB-UDEK çatısı altında Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile birlikte konuyu tartışmaya açmış ve yapılan tartışmalar sonucunda hava kirliliği ve iklim değişikliği ile ilgili bir sempozyum yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle hepinizi, uzmanlık dernekleri ve tabip odalarının hava kirliliği ve iklim değişikliğinin sağlık etkileri konusunda farkındalıklarını arttırarak konu hakkında nitelikli savunuculuk politikası geliştirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek sempozyuma davet ediyoruz.

Sempozyum 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da tarihi, bir o kadar da mimarisi ile ünlü Salt Galata binasında olacaktır ve sonrasında müze gezisi yapılacaktır. 

Sempozyuma katılım ücretsizdir ve TTB kredisi ile kredilendirilecektir.

Sağlık açısından böylesi önemli bir konu için yapılacak toplantıya tabip odanızdan bir yönetim kurulu üyesinin ve varsa çevre /halk sağlığı komisyonlarından birer kişinin katılımının sağlanması önemlidir. Ayrıca üyelerinize duyurusu ve katılım konusunda katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek       : Sempozyumun 1. Duyurusu ve afişi ektedir.

Not      : Katılım durumunuzu en geç 5 Ekim 2016 tarihine kadar iletmenizi rica ederiz.