TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı

1281/2016
31.08.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı, 8-9 Ekim 2016 Cumartesi ve Pazar günlerinde Gümüşlük Akademisi’nde yapılacaktır.

Odanızda var ise varsa kültür sanat komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 20 Eylül 2016 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının
Tarih
              :8-9 Ekim 2016 Cumartesi-Pazar
Saat                :11:00-18.30
Yer                 :Gümüşlük Akademisi-Gümüşlük-Bodrum

Gündem;

1-      Açılış konuşmaları

2-      Edebiyat Matinesi Çalıştayı program sunumu ve çalıştay akışı

3-      7 kentve 7 bölgenin saptanması

4-      Konuk yazarların saptanması

5-      Latife Tekin ile EdebiyatAtölyesi

6-      Çalıştay sonuç bildirgesi hazırlanması

7-      Kapanış

Ek-1 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Yönergesi

Ek-2 Gümüşlük Akademisi Fiyat Teklifi

Ek-1 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Yönergesi

 

TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Yönergesi(7 Kent, 7 Matine)

Amaç: 

•         Edebiyat alanında yazarların, eleştirmenlerin, yayın yönetmenlerinin hekimlerle buluşabildiği, yapıtlar ve edebiyat üzerine düşüncelerin tartışılabildiği özgür bir forum oluşturmak.

•         Hekimlerle edebiyatçılar arasında kültürel bir köprü oluşturmak.

•         Hekimlerin bulunduğu platformlarda Türkiye ve Dünya edebiyatını tanıtmak.

•         Sivil toplum faaliyetlerinin kültür yoluyla da etkinleştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışan kuruluşlara destek vermek.

•         Farklı kentlerdeki hekimler arası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.

•         Edebiyatın gücüyle hekimler arası farklılıklardan doğan zenginliği ortaya çıkarmak ve birlikte çalışma idealine dönüştürmek.

Etkinliğin Niteliği:

Ayda 1, ayın 3. ya da 4. haftasonu, cumartesi ya da pazar günü saat 11:00-13:00'te konuk olarak davet edilecek bir yazarla söyleşi, imza günü.

(Ekim 2016-Haziran 2017)

Çalışma Konu ve Biçimleri:

• Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için davet edilecek yazarlar ve yapıtları hakkında araştırmalar yapmak.

• Etkinliğin gerçekleştirilmesi için davet edilecek yazarları tespit etmek ve çağırmak. 

• Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek. 

• Amacın gerçekleştirilmesi için uygun söyleşi ortamını sağlamak.

• Amacı gerçekleştirmek üzere, derneklerden ve mesleki kuruluşlardan destek almak.

Etkinliğın Hazırlanması;

Etkinlik Danışma Kurulu: Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Selçuk Erez

Etkinlik Koordinasyon Kurulu: Prof. Dr. Taner Gören, Dr. Hande Arpat, Dr. Ali Çerkezoğlu

Etkinlik Yürütücüleri: Dr. Ayşegül Tözeren ve Dr. Ali Özyurt

Etkinlik danışma kurulu, koordinasyon kurulu ve yürütücülerin temsil edildiği heyet, ilk etkinlik için Gümüşlük Akademisi'nde kentlerin Tabip Odası temsilcileriyle edebiyat Matineleri'nin hangi ay, hangi kentte yapılacağı ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirecektir.

Etkinlik için TTB Merkez Konseyi tarafından Tabip Odalarına yazılı başvuruda bulunularak, varsa kültür sanat komisyonu başkanları ya da kültür sanattan sorumlu yönetim kurulu üyesi temsilci olarak çağrılır (Etkinliğe katılmak isteyen Tabip Odalarının temsilci belirleme ve bildirme için son tarihi 20.09.2016’dır. Temsilcilerin ulaşım ve konaklama ücretleri bağlı oldukları Tabip Odası tarafından karşılanır) .

Çalıştayda yedi coğrafi bölgeden gelecek temsilcilerle bölgelerde hangi kentte hangi tarihte etkinlik yapılacağına karar verilecektir. 

8-9 Ekim’de gerçekleştirilecek çalıştayda alınan kararlar 7 kent, 7 edebiyat matinesi etkinliği için bağlayıcılık taşıyacaktır. 

 

Ek-2 Gümüşlük Akademisi Fiyat Teklifi

Gümüşlük Akademisi Fiyat Teklifi:

İki kişilik odada üç öğün yemek dahil kişi başı 100 TL + %8 KDV

Tek kişilik oda üç öğün yemek dahil 125 TL + %8 KDV

Kişi başı havalimanından transfer (gidiş-dönüş) 80 TL’dir.

Rezervasyon için:
Emre Çetinkaya
Gümüşlük Akademisi Vakfı Genel Sekreteri
www.gumuslukakademisi.org
T : +90 (252) 394 43 01
C : +90 (554) 345 29 91