Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü

1137/2016
29.07.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde öncü bir yeri olan ve Türk Tabipleri Birliği önceki başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir.

Bu kapsamda 2016 yılı için “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları olmak üzere, halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve incelemelere verilecektir.

Bireysel ya da ekip olarak ödül başvurusunda bulunanlar ekte belirtilen tüm dokümanları eksiksiz tamamlamak durumundadır. Ödül yönergesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. 2016 yılı itibarıyle yönergenin 10.Maddesindeki duyuru süreci Ağustos ayı olarak belirlenmiş, başvuru ve öneri son tarihi 15 Eylül 2016 olarak uzatılmıştır. 11. Maddede yer alan jüri belirleme süreci de Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecektir. Öneride bulunacak kurum ve kuruluşlar, önerdikleri araştırma ya da inceleme ile ilgili bilgileri ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 15 Eylül 2016 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirirler.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü için uygun gördüğünüz aday var ise ekte belirtilen dokümanları tamamlayarak 15 Eylül 2016 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi ve ödülün duyuru ve yaygınlaştırılması için işbirliğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri