SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu

1100/2016
22.07.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık çalışanları hizmet sunumu sırasında diğer çalışma alanlarında da olduğu gibi birçok iş kazası ve işe bağlı (meslek) hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Ülkemizde yöneticilerin ve işverenlerin iş kazası ve işe bağlı hastalıklara yaklaşımlarındaki olumsuzluklar ve olayların kayıt altına alınmasında yaşanan sıkıntılar tüm çalışanlar açısından olduğu gibi sağlık çalışanları açısından da önemli bir sorun olarak ortadadır.

Bu nedenle kurumumuzun da içerisinde yer aldığı “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu”sağlık çalışanları temelinde iş kazası ve işe bağlı hastalıklara yönelik bir çalışma yürütmüş ve bu çalışmanın içeriğini,  sonuçlarını yazılı olarak raporlaştırmıştır.

Raporu ekte bilgilerinize, değerlendirmelerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri