Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

1039/2016
13.07.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık çalışanları olarak hizmet sunumu sırasında birçok tehlike ve riskle karşı karşıya kalınmaktadır. Ancak tehlike, risk değerlendirme ve risk yönetiminde önemli sorunlar yaşanırken sağlık çalışanlarının sağlık gözetimleri de gereği gibi yapılmamaktadır.

Bu nedenle sağlık çalışanları açısından sağlık hizmetindeki tehlike, risk ve risk yönetimine ilişkin tespitleri, gerçekleri, sorunları ortaya koyarak tüm sağlık çalışanları arasında bilgi paylaşımını sağlamak, bilgiyi ortaklaştırmak ve çözüm önerileri doğrultusunda mücadele sürecini belirlemek ve sürdürmek zorunlu hale gelmiştir.

Kurumumuzun da içerisinde yer aldığı “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu” ve “İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi” tarafından düzenlenen “Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği” sempozyumuna katılımız, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerinizi iletmeniz sağlık çalışanlarının daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışabilmesi açısından önemlidir.

Sempozyuma katkı ve katılımlarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Afiş ve program için tıklayınız...