Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri

947/2016
17.06.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1996-2006 arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı yapmış olan Dr. Füsun Sayek her yıl doğum gününü de içeren Ağustos ayı boyunca adına düzenlenen Füsun Sayek Kültür ve Sağlık etkinlikleri ile Arsuz’da (İskenderun) anılmaktadır.

Bu etkinlikler kapsamında 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce

“Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı Konuşuyor”

başlığı ile bir anı-sohbet etkinliği düzenleyecektir.

Füsun Sayek ile ilgili anı, duygu ve düşünceleriyle katılmak isteyen herkese açık olan etkinliğin üyelerinize duyurulacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Bilgi ve İrtibat İçin;
Dr. Eriş Bilaloğlu
0-532-409 58 39

Program
20 Ağustos 2016 Cumartesi

16.30-19.30    TTB Füsun Ablasını Konuşuyor
Yer: İskender Sayek Kültür Evi

21.30               Füsun Sayek Anısına Konser:100 Yılın Şarkıları
                        Dr. Zafer Mutlu (Tenor)
                        Musa Göçmen (Piyanist)

Ek: Etkinlik Afişi