FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı

963/2016
17.06.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2016-2018 dönemi Merkez Konseyi’ne seçilen meslektaşlarınız olarak ilk toplantımızı yaptık, yeni bir döneme başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız 67. Büyük Kongre’den bu yana arayan, yazılı olarak kutlayan, başarı dileklerini ileten bütün tabip odası yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Türkiye’de hekimlerin sorunları, talepleri ve çözüme yönelik yapılabilecekler açısından önemli bir ortaklaşmanın gerçekleşebileceğini, başta oda yönetimlerimiz ve aktivistlerimiz olmak üzere önümüzdeki iki yıl boyunca geniş bir hekim çevresi ile birlikte mücadele etme, üretimde bulunma  anlayışımızın karşılık bulacağına dair umudumuzun güçlendiğini belirtmek istiyoruz.

Merkez Konseyi’nin 11 üyesiyle çalışacağımızı ve daha çok çalışacağımızı Büyük Kongre’de söylemiştik. Bunun yeterli olmayacağını; hep birlikte üretmek, değerlendirmek, çalışmak,  mücadele etmekle sonuç alınacağını biliyoruz.

Elbette izlenen sağlık politikalarının, zorlukların farkındayız; Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamı yaşıyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara karşın hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için iyi ve güzel şeyler yapacağımız inancını taşıyoruz. “Dönüştürülen” ve piyasalaştırılan sağlık ortamında hekimlik/hekimler için çaba harcarken herkes için sağlık hakkını savunma mücadelesini de bir arada sürdürecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Hepimize kolay gelsin.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. M. Raşit Tükel
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

TTB Merkez Konseyi

Başkan                 : Dr. Mehmet Raşit Tükel

II. Başkan             : Dr. Sinan Adıyaman

Genel Sekreter    : Dr. Mehmet Sezai Berber

Muhasip               : Dr. Hande Arpat

Veznedar             : Dr. Selma Güngör

Üye: Dr. Mustafa Taner Gören

Üye: Dr. Dursun Yaşar Ulutaş

Üye: Dr. Şeyhmus Gökalp

Üye: Dr. Ayfer Horasan

Üye: Dr. Funda Obuz

Üye: Dr. Bülent Nazım Yılmaz