UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ'lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık

785/2016
27.05.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Uluslararası Af Örgütü’nün “Çalışma Yaşamında Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı  Ayırımcılıkla Mücadelede ve LGBTİ'lerin Çalışma Hakkını Desteklemede Bir Araç Olarak İnsan Hakları Eğitimi” projesi kapsamında, 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ’lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık” başlıklı bir atölye düzenlenecektir.

Atölyeye katılacak hekimlerin ulaşım ve konaklama giderleri Uluslararası Af Örgütü tarafından karşılanacak olup, atölyeye katılmak isteyen meslektaşlarımızın ad-soyad, iletişim bilgileri ve konaklama ve ulaşım talepleri olup olmadığı bilgisini 1 Haziran 2016 tarihine kada[email protected] adresine bildirilmesini rica ederiz.

Atölye duyurusunun ilgili komisyon ve üyelerinize ulaştırılmasını ve katılımın teşvik edilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri