67.Büyük Kongre

727/2016
12.05.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresi (Seçimli), çoğunluk aranarak 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde, saat 09.00-17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda,

çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise,

10-11 Haziran 2016 (Cuma-Cumartesi)(Devlet Su İşleri Konferans Salonu-Yücetepe-Ankara)

12 Haziran 2016 (Pazar) tarihlerinde (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki Öğrenci Kantini-Sıhhiye) adreslerinde yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuş olup seçim 12 Haziran 2016 Pazar günü yapılacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla Büyük Kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

TTB 67. Büyük Kongresi’nin (Seçimli)  Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
67. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMLİ)
GÜNDEMİ
10-11-12 Haziran 2016

 

10 Haziran 2016 Cuma

Saat:14.00

-Divan seçimi

-Saygı duruşu

-67. Büyük Kongre gündeminin okunarak oya sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı’nın açış konuşması

-Konukların konuşmaları

-Merkez Konseyi çalışma raporunun, mali raporunun ve denetleme raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi

- Çalışma raporu ve mali raporun aklanmak üzere oya sunulması

-Tahmini bütçenin görüşülerek oya sunulması

 

YER: Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA

 

11 Haziran 2016 Cumartesi

Saat:09:30

-Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

-2016-2018 dönemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvurularının alınması

-Dilek, istek ve önerilerin sunulması

-Kapanış

YER: Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA

 

12 Haziran 2016 Pazar

 Saat:09:00-17:00

Seçim

 

YER: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Önündeki Öğrenci Kantini Sıhhiye-Ankara

 

 

 

Not: Ekteki yazı odanız delegelerine postalanmıştır, herhangi bir nedenle ellerine ulaşmaması durumu göz önüne alınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

 

728/2016
12.05.2016

Sayın Delegemiz,

Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresi (Seçimli), çoğunluk aranarak 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde, saat 09.00-17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda,

çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise,

10-11 Haziran 2016 (Cuma-Cumartesi) (Devlet Su İşleri Konferans Salonu-Yücetepe-Ankara)

12 Haziran 2016 (Pazar) tarihlerinde (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki Öğrenci Kantini-Sıhhiye) adreslerinde yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuş olup seçim 12 Haziran 2016 Pazar günü yapılacaktır

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir.

TTB 67. Büyük Kongresi’nin (Seçimli)  Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri