10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması

684/2016
06.05.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aralarında meslektaşımız geçmiş dönem Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve Adnan Menderes Üniversitesi önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Şükrü Boylu’nun da bulunduğu Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki üç öğretim üyesi hakkında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır. Soruşturmasının gerekçesine konu olan ifade özgürlüğünün her yurttaşın ve özellikle bilim insanlarının en temel hakkı olduğunu bilmekteyiz.

Hafta başında Antalya’da Akdeniz Üniversitesinden sekiz akademisyenin maruz kaldığı hukuksuz uygulama nedeniyle bir basın açıklaması yapılarak durum protesto edilmiştir. Önümüzdeki hafta Salı günü aşağıda yeri ve saat belirtilen basın açıklamasına katılmanız ve ifade özgürlüğüne destek vermeniz çok değerli olacaktır.

Bu çerçevede, biri tıp fakültesinde görevli olmak üzere üç öğretim üyesinin ifade özgürlüklerine destek vermek için 10 Mayıs 2016 Salı günü Saat:12.30 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Girişi’nde (ziyaretçi kapısı) yapılacak basın açıklamasına katılımınızı ve odanız adına temsilci göndermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri