Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti

659/2016
03.05.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, Türkiye’de faal 27 kömürlü termik santral bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 65 yeni kömürlü termik santral yapılması planlanmakta, tüm lisans başvuruları ve bazı iptal edilen projeler göz önüne alındığında sayının 80’i aştığı görülmektedir. Tüm dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ve halk sağlığı kaygılarıyla kömürden hızla vazgeçtiği (örneğin dünyanın en büyük kömür tüketicisi Çin, yüzlerce kömürlü termik santral projesini iptal etmiştir), dünyanın en büyük kömür şirketlerinin birbiri ardına iflas ettiği, yenilenebilir enerjilere küresel olarak yapılan yatırımların iki yıl üst üste fosil yakıtlara yapılanı aştığı bir ortamda, Türkiye bu planlanan kömürlü santralleri yaparsa hem halk sağlığını hem de dünyanın iklim krizine bulmaya çalıştığı çözümleri ciddi tehlikeye sokacaktır.

Bu halk ve çevre sağlığı sorunu ile ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Başta Bursa, Hatay ve Adana Tabip Odaları olmak üzere çeşitli Tabip Odaları ve ilgili komisyonları ile uzun süredir çeşitli etkinliklere katılmakta, seminer ve toplantılar düzenlemekte, bilimsel ve teknik çalışmalar yürütmekte, raporlar sunmakta ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklemektedir. “Dilovası Raporu, Kömürlü Termik Santrallerin Sağlığa Etkileri, İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık, Ödenmeyen Sağlık Faturası-Türkiye’de Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor?” sayılan basılı raporların bir kaçıdır. TTB bu anlamda Temiz Hava Hakkı Platformu bileşeni olarak da bu alanda çalışmalar yürütmektedir.

Dünya genelinde bu alanda, en kirli fosil yakıt projelerine karşı harekete geçmek amaçlı 4-15 Mayıs tarihleri arasında Almanya’dan Kanada’ya, Nijerya’dan İngiltere’ye, Brezilya’dan Filipinlere ve Endonezya’dan Türkiye’ye fosil yakıtlara barışçıl etkinliklerle dur denilmesi planlanmaktadır.

Türkiye’de yapılacak etkinlik “Fosil Yakıtlardan Kurtul İnisiyatifi” öncülüğünde 70’ten fazla ulusal ve yerel kurumların desteğiyle, 15 Mayıs’ta fosil yakıt kaynaklı kirlilik ve sağlık tehditlerinin başlıca örneklerinden biri olan İzmir Aliağa’da gerçekleşecektir. TTB bu etkinlikte hem kurumsal kimliği ile hem de Temiz Hava Hakkı Platformu kapsamında yer almaktadır. Bu etkinlik ile kömürün sağlığımız ve iklimimiz üzerindeki etkilerini gözler önüne sermeyi ve Çanakkale’den Zonguldak’a, İskenderun’dan Aliağa’ya Türkiye’nin tüm kömür karşıtı mücadelelerine dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Alanda, TTB çatısı altında, hekimlerin de söz alabileceği, fosil yakıtlar, hava kirliliği ve sağlık etkisi konusunda açıklamalar yapılması da planlanmaktadır.

Kömürlü termik santrallere karşı mücadele eden ve etkinliği desteklemek isteyen başta tabip odası yönetim kurulları ve üyeleri olmak üzere süreçte yer alabilecek herkesi 15 Mayıs 2016’da Aliağa’daki etkinlikte yer almaya davet ediyoruz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih:                         15 Mayıs 2016
Buluşma Yeri:           Ilıpınar Köyü, Foça

Program:
12:00 Buluşma ve Cüruf alanına yürüyüş
13:00 Konser ve konuşmalar
16:00 İnsan pankartı etkinliği
16:30 Cüruf alanı etrafında insan zinciri kurulması

Ulaşım:

İzmir’de Bornova ve Konak’tan saat 11:00’da otobüs kalkacaktır.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) ile geleceklerin Hatundere durağında inip Foça otobüsüne binmesi ve Ilıpınar’da inmesi gerekmektedir.

 

 

İzmir dışından katılmak isteyen grupların 05325907776 numaralı telefonu (Efe Baysal) araması gerekmektedir. Organizasyonun mümkün mertebe kolay olması açısından her grup için tek kişinin aramasını rica ederiz.