HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

633/2016
27.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Hekimler İle Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Dijital Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Etik Kurallar

Web siteleri ve tüm dijital ortamlarda uyulması gerekli kurallar hakkında hazırlanmış olan taslak metin, görüş ve önerileriniz sonrası son hali verilerek TTB Genel Kurulu’na karar önerisi olarak sunulacaktır.

Görüş ve önerilerinizi 16 Mayıs 2016 pazartesi gününe kadar iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri