Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi

G Ü N L Ü D Ü R  !

560/2016
18.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Odanızın 01 Nisan 2015 – 31 Mart 2016 tarihleri arasındaki Gelir – Giderlerinin ayrıntılı tablosunun ve 2015 Yılı Bilançosu’nun Odanızın Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve tasdikli olarak en geç 15 Mayıs 2016 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.H.Özden ŞENER
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter