18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri

557/2016
14.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dr.Ersin Arslan’ın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçti. Ersin’in kaybından hemen sonra Sağlık Bakanlığı tarafından şiddete yönelik bir takım tedbirler ilan edilmişti. Ne yazık ki bu tedbirlerin bir işe yaramadığını, sağlık çalışanları olarak her yıl on binin üzerinde şiddete maruz kaldığımızı biliyoruz. Sağlık alanında yaşanan şiddetin sıradanlaşmasına, hayatımızın bir parçası haline gelmesine izin vermemek, kamuoyu ve yetkilileri bu konuda bir kez daha uyarmak için Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde gerçekleştirilmek üzere bir dizi eylem planlanmıştır. Bu yıl Ersin Arslan’ı anma etkinlikleri 18 Nisan 2016 Pazartesi günü  gerçekleştirilecektir.

18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 12.15’de katılabilecek olan tabip odalarımızın ve uzmanlık derneklerimizin temsilcileri ile birlikte Gaziantep Tabip Odamızın ev sahipliğinde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yapılacaktır. Bu toplantının ardından saat 12.30’da forum düzenlenecektir. Bu etkinliğe vereceğiniz katkı değerlidir.

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak önümüzdeki hafta boyunca iş yerlerimize hazırladığımız afişleri asma, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 18 Nisan’da gün boyu hazırladığımız kokartları takarak çalışma, hastalarımızla sağlık alanındaki şiddeti ve sonuçlarını konuşma, öğle saatlerinde hastane önlerinde ya da sizlerin belirleyeceği alanlarda basın açıklamaları yapmanız bu önemli soruna tüm yerellerde yaygın biçimde dikkat çekilmesine önemli katkı verecektir.

Belirleyeceğiniz yerlerde 18 Nisan Pazartesi günü yapacağınız basın açıklamalarında kullanabilmeniz amacıyla ortak basın açıklaması taslağı yarın sizlere ulaştırılacaktır.

Eylem ve etkinliklerimizin sağlıktaki şiddeti azaltmaya katkı sunması dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...