9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer

ACELE VE GÜNLÜDÜR

515/2016
07.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 05.04.2016 tarih ve 507/2016 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile 9 Nisan 2016 Cumartesi günü saat:12.00-16.00 arası İzmir’de Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı ve Basın açıklaması yapılacağı iletilmişti. Program ve toplantı yeri aşağıda yer almaktadır.

GYK ve basın açıklamasına tabip odanızı temsilen başkan ve yönetim kurulu üyelerinizin, bu mümkün olmaz ise uygun göreceğiniz temsilcilerinizin katılımını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Program:

12.00     Valilik önünde basın açıklaması
13.00-16.00 GYK Toplantısı

 

GYK Yeri:
Mimarlar Odası İzmir Şubesi

1474 sok. No:9 35220 Alsancak - İZMİR
0-232-4636625