ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR

507/2016
05.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi TTB Merkez Konseyi ve İzmir Tabip üyesi Dr. Fatih Sürenkök 29 Mart 2016 tarihinde hastanedeki görevinden uzaklaştırılmış bulunmaktadır. Bu konuyu ve genel olarak TTB ve tabip odaları ile yöneticileri üzerindeki baskıları değerlendirmek üzere tüm Türkiye’den tabip odası yönetici ve temsilcilerini davet ettiğimiz bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı ve Basın açıklaması 9 Nisan 2016 Cumartesi günü saat:12.00-16.00 arası İzmir’de gerçekleştirilecektir.

GYK ve basın açıklamasına tabip odanızı temsilen başkan ve yönetim kurulu üyelerinizin, bu mümkün olmaz ise uygun göreceğiniz bir temsilcinizin katılımını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih:
9 Nisan 2016 Cumartesi

Program:
12.00     Valilik önünde basın açıklaması
13.00-16.00 GYK

Yer:
GYK toplantı yeri daha sonra bildirilecektir.