2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı

463/2016
29.03.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı merkezlerinin açılışı ile ilgili 11 maddeden oluşan 23.03.2016 tarihli ve 2016/5 sayılı genelgeyi yayınlamıştır. İlgili genelgede nöbet başta olmak üzere Aile hekimleri ve toplum sağlığı personeline de bir takım yükümlülükler getirilmektedir. Genelgenin tamamının ilinizde bulunan ilgili komisyonlar yoksa kişilerce tartışılıp görüş oluşturularak 2 Nisan 2016 Cumartesi günü Ankara TTB Merkez Konseyi’nde yapılacak toplantıya temsilciler düzeyinde katılımın sağlanması konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;
Tarih   :
2 Nisan 2016 (Cumartesi)
Yer      : Türk Tabipleri Birliği
GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Saat    :10: 00

Gündem:

HASAM genelgesi getirdiği yükümlülükler ve buna karşı alınacak tavır

 

Ek: HASAM genelgesi