Oda Genel Kurulu hakkında

414/2016
18.03.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Oda Genel Kurulu hakkında.

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği Yasasının 13. maddesine göre Oda Genel Kurulu’nun Nisan ayında toplanması gereklidir. Oda Genel Kurulunda, oda organlarının yanı sıra Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresini oluşturan delegeler de seçilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi’nin toplantısının 4-5 Haziran 2016 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 10-11-12 Haziran 2016 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.  Haziran ayının sonraki hafta sonlarında genel sınavların olması ve hemen ertesinde Temmuz ayı başında olası bir uzun bayram tatili olması sebebiyle Büyük Kongre tarihleri zorunlu olarak bu şekilde belirlenmiştir. Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca söz konusu toplantıdan en az 20 gün önce yapılması gereken gazete ilanı ile delegelere yapılacak çağrılar dikkate alındığında, Oda genel kurullarının Nisan ayında tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan, Oda Genel Kurulu’nun Nisan ayında tamamlanmasıyla organlara seçilenler ile seçilen delegelerin Merkez Konsey’e ivedilikle bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri