Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri

383/2016
14.03.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Maalesef ülkemiz son aylarda giderek artan bir yoğunlukla kan ve göz yaşına boğulmuş durumdadır. Dün de Ankara'da bir terör saldırısında otuzdan fazla yurttaşımız yaşamını yitirmiş, onlarca yaralı ise halen hastanelerde tedavi görmektedir. 

14 Martları bizler yıllardır bir bayram değil, sağlık alanındaki sorunları görünür kılabileceğimiz bir hafta olarak görmekte, bunun yanı sıra hekimlerin bir nebze nefes almasını sağlayacak bir dizi de etkinlik gerçekleştirmekteyiz. 

Yine de; yaşadığımız son acı olayın sıcaklığı da dikkate alındığında, yurttaşlarımızın ve bizlerin içinde bulunduğumuz duygudurum bu yıl her zamankinden daha duyarlı davranmamızı zaruri kılmaktadır. Bu itibarla Odalarımızın 14 Mart çerçevesinde yürütecekleri faaliyetlerini gözden geçireceklerinden ve gerekli hassasiyeti göstereceklerinden kuşkumuz bulunmamaktadır. Özellikle, yapılması planlanan yürüyüş, toplanma gibi açık alan etkinliklerinin türlü sakıncaları bulunabileceğinin dikkate alınması, Oda bölgesindeki koşullar değerlendirilerek hareket edilmesi beklentisiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri