Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri

299/2016
02.03.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:15.02.2016 tarih ve 242/2016 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile tabip odalarımızın kendi bölgelerinin tüm milletvekilleriyle sağlık çalışanlarını buluşturduğu toplantılar düzenlemesi talep edilmişti.

Toplantılarda özellikle tüm hekimlerimizi yakından ilgilendiren üç konuda TTB’nin hazırladığı yasa tekliflerinin gündeme getirilmesi ve tüm partilerden milletvekillerinin desteği istenmişti. Bunlar;

-fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ile ilgili yasa teklifimiz,

-mevcut emekli hekimlerin gelirlerinde de iyileştirme sağlayacak biçimde emekliliğe yansıyacak güvenceli ücretin artırılması yönündeki yasa teklifimiz ve

-sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili caydırıcı etkisi olacak bir yasal düzenleme konusundaki teklifimiz idi.

Yasa teklifi önerilerimiz toplantılarda değerlendirilmek üzere ektedir. Bölgeniz milletvekilleriyle sağlık çalışanlarını buluşturacağınız toplantılarınıza Merkez Konseyi üyeleri olarak da katılma arzumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bu çalışmaya katkınız için şimdiden çok teşekkür eder, hepimiz için daha güzel günlerde ve çalışma ortamlarında mesleğimizi icra edebilmemize katkı sunmasını dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı