28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi

251/2016
17.02.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kültür ve Sanat Çalışma Grubu-Edebiyat Matinesi, 28 Şubat 2016 Pazar günü Samsun’da yapılacaktır.

Odanızda var ise Kültür Sanat Komisyonu sorumlu Yönetim Kurulu üyesi veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 22 Şubat 2016 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının
Tarih
                     : 28 Şubat 2016 Pazar
Saat                       : 13.00
Yer                        : Öğretmenevi-Samsun

Program;
28 Şubat 2016 Pazar
13.00
Ayşe Kulin ile Söyleşi

27 Şubat 2016 Cumartesi
Sosyal Program
Konaklama:

Hotel North Point
Kale Mah. Ataturk Bulvari No 594, 55000 Samsun
Tel: 03624359595
Fax: 03624357035

Not:Temsilcilerin ulaşım ve konaklama ücretleri bağlı oldukları Tabip Odası tarafından karşılanır.

Ek: Afiş