Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi

235/2016
12.02.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Bildiğiniz gibi önümüzdeki 14 Mart Tıp Hastasında sorunlarımızı ve eylem/etkinlik programımızı belirlemek üzere 30 Ocak 2016 tarihinde bir Genel Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Burada alınan görüşler doğrultusunda hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı etkin olarak sürece katabilmek amacıyla sorunları ve çözüm önerilerini kendilerine sorabileceğimiz bir anket çalışması planlandı.

Bu doğrultuda sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle ortak çalışma yürütülerek ekteki anket formu hazırlandı. Anketin odanız bölgesindeki ilgili emek ve meslek örgütleriyle ortaklaşılan programla kamu-özel ayrımı yapmaksızın hastanelere, polikliniklere, aile ve toplum sağlığı merkezlerine, tüm sağlık kurumlarına gidilerek yapılması önümüzdeki 14 Mart’a hazırlık açısından çok değerli olacaktır. İşyerlerinde meslektaşlarımızla ve sağlık çalışanlarıyla temas kurarak, standlar açarak anketlerin doldurulması hedeflenmiştir.

Anket formları 16 Şubat 2016 tarihinde tabip odalarımıza basılı olarak da ulaşacaktır. Ayrıca TTB web sayfasından indirilerek çıktı alınıp çoğaltılması da mümkün olacaktır.

Anketin basılı olarak doldurulması yanında online olarak doldurulması da mümkündür. Bunun için ankete TTB web sayfasından, https://www.ttb.org.tr/anketyap/486819  linki üzerinden ulasılmaktadır.

Anketlerin 16-26 Şubat tarihleri arasında yapılması ve sonuçlarının sayımları ve tasnifi bölgenizde yapılarak 29 Şubat 2016 Pazartesi akşamına kadar TTB’ye ulaştırılması gerekmektedir.

14 Mart Tıp Haftasında öne çıkan sorun başlıklarımız ve eylem/etkinlik programımız sağlık çalışanlarının anketimizdeki geribildirimlerine göre şekillenecektir.

Etkili bir 14 Mart programı oluşturmada vereceğiniz değerli destek için şimdiden teşekkürlerimizi sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

 

Anketin pdf formatı için tıklayınız...